Nụ Hôn Của Shamire

Tạm dừng (hiatus) edit “Nụ hôn của Samire”

Như tiêu đề, mình sẽ tạm dừng edit bộ này cho đến khi tác giả có cập nhật mới hơn.

Các cập nhật gần đây của tác giả không như mình muốn (là do mình, không phải do truyện dở) nên mình không edit nổi nữa, cá nhân thực sự không muốn drop truyện nhưng khi có rào cản không vượt qua được thì cũng… khó mà edit trong đau đớn, nên cứ đợi tác giả end truyện mình sẽ xem xét lại. Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.