Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám

Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám – Chương 1

Quyển 1: Sinh

Chương 1

Edit: LuChan

“Lục Hoài Chinh –”

Con đường của phụ nữ hai mươi tám tuổi là con đường đầy ổ gà xóc nảy.

Lúc bà Phùng nói lời này, Vu Hảo vẫn rất bình thường đứng trước gương trong nhà tắm trang điểm. Bà Phùng đi ngang qua nhà tắm, trong tay ôm một đống quần áo vừa gấp xong, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm, không biết là nói với cô hay tự nói vơi chính mình. (more…)