Review “Phi Hồng Tuyết Trảo – Duy Đao Bách Tích”

Bài review này được mình viết từ bên wikidich đã lâu, nhưng đến giờ vẫn thấy ít người đọc bộ này quá nên đăng lại ở blog cá nhân, hy vọng nhiều người biết đến nó hơn. xD

(more…)