Lại mà xem nhóc con Điềm Điềm

Lại mà xem nhóc con Điềm Điềm – Nói dóc thuần thục ghê

Khương Điềm Điềm quyết định phải tới nhà họ Trần nhập bọn.

Mặc dù ban đầu chẳng có chút do dự, nhưng sau khi thưởng thức bánh bao của Tô Tiểu Mạch, 100% kiên định của Khương Điềm Điềm liền biến thành 10,000% luôn.

Ba cô con dâu nhà họ Trần đi lên núi lượm nấm, giữa trưa đều cầm theo lương khô, cho nên chầu này, toàn bộ do Tô Tiểu Mạch làm. Để chứng minh khả năng của mình với mẹ chồng, Tô Tiểu Mạch dùng bột bắp thô chia đều thành từng bánh nhỏ, bên trong là nhân nấm.

Chuẩn bị nguyên liệu chuẩn thì làm gì cũng sẽ không dở. Càng là đồ bình thường như thế này thì càng có khả năng ăn được thứ ngon trong đó.

Đọc tiếp tại: https://xiaoyingnyanko.wordpress.com/…/lai-ma-xem-nhoc-con…/

Chương trước
Chương sau