Với Tay Bắt Lấy Vì Sao

Với Tay Bắt Lấy Vì Sao – Chương 18

Edit: Đông Thần Thần

Tống Phỉ để Cao Cao tìm một chỗ chờ, còn mình đi đến phía ký túc xá cô chỉ.

Đúng như dự đoán, từ xa đã có thể thấy mấy tay phóng viên thủ ở dưới tầng, ống dài ống ngắn chờ bên cạnh. Lúc này đã năm giờ, đúng vào giờ cao điểm ra vào, có lẽ họ sợ nhận nhầm người nên ai cũng cầm điện thoại đối chiếu, chờ Cao Ca xuất hiện.

Đọc tiếp tại: Miyun’s blogMiyun’s blog

Chương trước
Chương sau