1.mục lục

Ánh Dương Soi Lối – Khâm Điểm Phế Sài

30891108836_5030ca58ec_b

Án Dương Soi Lối

Tên gốc: Dương quang bỉ tử/lưu manh rực rỡ

Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Editor: Qin Zồ

Thể loại: Hiện đại, hắc phong phố

Văn án:

Em sẽ không chờ anh.

Nếu em muốn,

Em sẽ đi tìm anh.

Đây là câu chuyện về một gã vô lại không chốn cố định cùng một bác sĩ thú y tha hương phiêu bạt.

anh-duong-soi-loi

gzDiPDB

Des by Jessica-1402@kites.vn

Mục lục

Tiết tử

Quyển 1: Lưu manh không chốn cố định

Chương 1Chương 2 – Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24

Quyển 2: Người đàn ông lưng cõng bóng tối

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45

Chương 46

Quyển 3: Đứa trẻ chờ mưa ngày thứ ba

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21

Ngoại truyện

Ebook

Ngoại truyện nhỏ ngoài ebook: (1) (2)

Chương trước
Chương sau