1.mục lục

Âm thanh của em, là thế giới của anh – Thanh Phong Ngữ

 s9fwm2z

ÂM THANH CỦA EM, LÀ THẾ GIỚI CỦA ANH

Tác giả: Thanh Phong Ngữ

Editor: Qin Zồ

Thể loại: Hiện đại, trinh thám, nằm vùng

Số chương: 135

Poster: My Trà

Văn án:

Lộ Miểu không cẩn thận qua đêm một lần với Kiều Trạch, chỉ là việc bất ngờ thôi, sau lại cả hai đều bận công việc riêng của mình, hơn nửa tháng không liên lạc, lúc gặp lại là trong buổi tiệc sinh nhật của con gái Thẩm Ngộ. Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn mọi người huyên náo, chẳng ai lên tiếng.

Suốt cả đêm, Kiều Trạch chỉ nói với cô đúng một câu, “đưa ly nước cho tôi.”. Lộ Miểu chậm rãi từ không yên trở nên thản nhiên, về sau mới hay, có một câu, gọi là “về sau tính sổ”. 

Link post ở Kites: Âm Thanh Của Em, Là Thế Giới Của Anh

> EBOOK <<

Ebook đã được beta lại.

Truyện đã kết thúc từ lâu, chủ nhà không có nhu cầu chỉnh sửa lại bản online.

Mục lục:

Chương 1

Chương 2   Chương 3

Chương 4   Chương 5   Chương 6

Chương 7   Chương 8   Chương 9   Chương 10

Chương 11   Chương 12   Chương 13   Chương 14   Chương 15

Chương 16   Chương 17   Chương 18   Chương 19

Chương 20   Chương 21   Chương 22

Chương 23   Chương 24

Chương 25

Chương 26   Chương 27

Chương 28   Chương 29   Chương 30

Chương 31   Chương 32   Chương 33   Chương 34

Chương 35   Chương 36   Chương 37   Chương 38   Chương 39

Chương 40   Chương 41   Chương 42   Chương 43

Chương 44   Chương 45   Chương 46

Chương 47   Chương 48

Chương 49

Chương 50   Chương 51

Chương 52   Chương 53   Chương 54

Chương 55   Chương 56   Chương 57   Chương 58

Chương 59   Chương 60   Chương 61   Chương 62   Chương 63

Chương 64   Chương 65   Chương 66   Chương 67

Chương 68   Chương 69   Chương 70

Chương 71   Chương 72

Chương 73

Chương 74   Chương 75

Chương 76   Chương 77   Chương 78

Chương 79   Chương 80   Chương 81   Chương 82

Chương 83   Chương 84   Chương 85   Chương 86   Chương 87

Chương 88   Chương 89   Chương 90   Chương 91

Chương 92   Chương 93   Chương 94

Chương 95   Chương 96

Chương 97

Chương 98   Chương 99

Chương 100   Chương 101   Chương 102

Chương 103   Chương 104   Chương 105   Chương 106

Chương 107   Chương 108   Chương 109   Chương 110   Chương 111

Chương 112   Chương 113   Chương 114   Chương 115

Chương 116   Chương 117   Chương 118

Chương 119   Chương 120

Chương 121

Chương 122   Chương 123

Chương 124   Chương 125   Chương 126

Chương 127   Chương 128   Chương 129   Chương 130

Chương 131   Chương 132   Chương 133   Chương 134   Chương 135

Chương trước
Chương sau